การขอดูกล้องวงจรปิด เมื่อเกิดเหตุ

เนื่องด้วยทางหอพักน้ำฝนได้ติดกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหนังสื่อมาขอเป็นหลักฐานในคดี ดังนั้น หากนักศึกษาเกิดเหตุใดๆ ต้องไปแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน และให้ทำจดหมายมาที่หอพักน้ำฝน ทางเราติดกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอมา ไม่ใช่เป็นบริการของหอพักน้ำฝนที่ให้กับนักศึกษาโดยตรง จึงเรียนมาเพื่อทราบ…ผู้จัดการหอพักน้ำฝน