วิธีการชำระค่าบริการ

Screen Shot 2559-05-02 at 8.10.33 PM1. โอนเงินเข้าบัญชี

2. เมื่อโอนเงินแล้ว ให้แจ้งการชำระค่าบริการ โดย SMS มาที่       081-881-6922

** มีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่  081-881-6922 **