โอนเงินเพื่อจองห้องพัก

1. โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี   หอพักน้ำฝน  เลขที่บัญชี   439-1-14911-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2. กรุณาส่ง SMS แจ้งยอดเงินที่โอน พร้อมกับ เลขที่ห้องพัก มาที่เบอร์ 081-881-6922