วิธีการชำระและแจ้งการชำระค่าบริการ

หอพักน้ำฝน ได้กำหนดวิธีการชำระและแจ้งการชำระค่าบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้า ดังนี้

1.  โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี   หอพักน้ำฝน  เลขที่บัญชี   439-1-14911-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2.  เมื่อโอนเงินแล้ว ให้เข้าไปแจ้งการชำระค่าบริการ โดยการ SMS มาที่ 081-881-6922

 ** มีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ 081-881-6922 **