วิธีการชำระและแจ้งการชำระค่าบริการ

หอพักน้ำฝน ได้กำหนดวิธีการชำระและแจ้งการชำระค่าบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้า ดังนี้

1.  โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี   หอพักน้ำฝน  เลขที่บัญชี   439-1-14911-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2.  เมื่อโอนเงินแล้ว ให้เข้าไปแจ้งการชำระค่าบริการ โดยการ SMS มาที่ 081-881-6922

 ** มีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ 081-881-6922 **

แจ้งเลิกเช่าก่อน 30 วัน

นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะบอกเลิกเช่าวันไหน กรุณาแจ้งป้าน้อย เบอร์โทร 081-881-6922 ก่อน 30 วัน ของวันที่จะเลิกเช่า

การขอดูกล้องวงจรปิด เมื่อเกิดเหตุ

เนื่องด้วยทางหอพักน้ำฝนได้ติดกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหนังสื่อมาขอเป็นหลักฐานในคดี ดังนั้น หากนักศึกษาเกิดเหตุใดๆ ต้องไปแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน และให้ทำจดหมายมาที่หอพักน้ำฝน ทางเราติดกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอมา ไม่ใช่เป็นบริการของหอพักน้ำฝนที่ให้กับนักศึกษาโดยตรง จึงเรียนมาเพื่อทราบ…ผู้จัดการหอพักน้ำฝน